kovovýroba
Kovovýroba


stavebníctvo a doprava
Stavebníctvo a doprava


drevovýroba
Drevovýroba


Stavebníctvo

Činnosť pracovníkov divízie ako jednej z hlavných prevádzok firmy je zameraná na samostatnú, výrobno-dodávatel'skú a doplnkovú v spolupráci so stavebnou prevádzkou. Divízia je vybavená pre všetky druhy montáží deliacou, spájacou a montážnou technikou, potrebnou pre uvedené druhy prác:

- výstavba obytných domov
- výstavba technologických objektov
- vlastná betonárka
- montáž rozvodov vody, kanalizácie a kúrenia
- tesárske konštrukcie

pozri galériu