kovovýroba
Kovovýroba


stavebníctvo a doprava
Stavebníctvo a doprava


drevovýroba
Drevovýroba


Kovovýroba

Činnosť pracovníkov divízie ako jednej z hlavných prevádzok firmy je zameraná na samostatnú, výrobno-dodávatel'skú a doplnkovú v spolupráci so stavebnou prevádzkou Divízia je vybavená pre všetkv druhy montáží deliacou, spájacou a montážnou techniko,. potrebnou pre uvedené druhy prác

- výroba a montáž oceľových konštrukcií / skupina B STN 732 601 l
- výroba a montáž ocel'ových prvkov pre opláštenia
- zateplovanie a zastrešovanie sendvičovými panelmi /KINGSPAN IZOPAN/ klampiarske práce
- montáž sadrokartónových priečok a podhľadov, vrátane kazetových
- zámočnicke práce /kovové dvere, regále, mreže a schodištia/
- sústružnícke a frezárske práce

pozri galériu