kovovýroba
Kovovýroba


stavebníctvo a doprava
Stavebníctvo a doprava


drevovýroba
Drevovýroba


Galéria - Stavebníctvo

Administratívno obchodné centrum Weishaupt - Rákoš ISOP Zvolen Rekonštrukcia dielní kancelárska skladová hala Revúca katolícke gymnázium Banská Bystrica obecný dom Vlkanová OD Prior OD Stred Prior Zvolen Ostra Lúka Plnička stolovej vody Ostrolúcka prístavba TKB Brezno tenisové centrum Zvolen Threonine Zateplenie haly REA -S Brezno