kovovýroba
Kovovýroba


stavebníctvo a doprava
Stavebníctvo a doprava


drevovýroba
Drevovýroba


História

Naša firma vznikla ako fyzická osoba v roku 1989. Neskôr bola založená spoločnosť PEPAS a spol. s r.o., z ktorej v roku 1992 odčlenením stavebnej výroby a kovovýroby, vznikla spoločnosť PEPAS s.r.o., ktorá v súčasnosti zamestnáva spolu s dcérskymi spoločnosťami cca 62 zamestnancov.

Naša firma počas svojej pôsobnosti realizovala významné stavby občianskej a priemyselnej výstavby, ale aj bežné novostavby a rekonštrukcie občianskych a priemyselných objektov, montáže technológií, dodávky prác HSV a PSV podľa želania zákazníkov.

Medzi našich najväčších zákazníkov patria :

- FERMAS s.r.o. - Slovenská Ľupča ( DEGUSSA )
- UMB Banská Bystrica
- BIOTIKA a.s., Slovenská Ľupča
- PENTO s.r.o., Praha
- Procter & Gamble Rakona Rakovník
- BRENNTAG Slovakia
- Slovenské telekomunikácie OZ Banská Bystrica
- mesto Železnogorsk ( Rusko )
- Biskupský úrad , Banská Bystrica
- ABB Lummus Global Brno

( podrobnejšie - viď referencie )

Na realizácii našich prác sa podieľalo aj nemálo odborných subdodávateľských firiem z okolia Banskej Bystrice.

V rámci skvalitnenia služieb sme boli v roku 2002 certifikovaní spoločnosťou SGS a máme zavedený systém riadenia kvality ISO 9001 : 2002 pre oblasť: „ Vykonávanie inžinierskych , priemyselných, dopravných, bytových a občianskych stavieb. Obchodnú , sprostredkovateľskú a odbytovú činnosť “.

V budúcnosti chceme budovanie spoločnosti riešiť zavádzaním nových technológií, aby sme dokázali vždy uspokojiť zákazníka a udržať si svoje pozície na stavebnom trhu.